Over oNs

ONZE DROOM

We zien en ontmoeten in de samenleving vooral mensen die op onszelf lijken. EOTO, onderdeel van NUOVO Scholen, wil die verschillende werelden meer samenbrengen. Je moet het uiteindelijk samen doen en je kunt niet vroeg genoeg beginnen om leerlingen daarvan bewust te maken. Dit is een van de redenen waarom we op Ithaka ISK begonnen met een ‘buddyclub’, waarbij ervaren Ithaka-leerlingen nieuwe leerlingen begeleiden. We kwamen daarna op het idee om dit óók tussen verschillende scholen te organiseren, want pas dan verbind je echt verschillende werelden. Wij trainen de docenten, de docenten de leerlingen en de leerlingen elkaar. Het meest kunnen we leren van culturen die ver van ons af staan of waar we niet mee in aanraking komen. Door verhalen te delen kunnen leerlingen elkaars leefwereld ontdekken en begrip krijgen voor de persoon achter het verhaal.

“Praten tijdens de lessen Nederlands vind ik niet meer eng. Iedereen is aardig en wil helpen en ik kreeg veel vragen over mijn cultuur, vooral over mijn Eritrese jurk en eten.”
– leerling Melat

BE THE CHANGE YOU WANT TO SEE IN THE WORLD

BURGERSCHAP LEER JE NIET UIT DE BOEKEN!

Burgerschap leer je door te doen en met de ander in dialoog te gaan. Wij geloven dat leerlingen vanuit verschillende leefwerelden veel van elkaar kunnen leren door elkaar te ontmoeten. Onze deelnemers leren zo veel over hun eigen cultuur en over andere culturen. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van begrip voor andere culturen - één van de burgerschapscompetenties. Leerlingen worden verdraagzamer en creëren een groter verantwoordelijkheidsbesef. Hiermee leggen ze een gezonde basis voor de toekomst, waarin ze met verschillende culturen zullen samenleven. Binnen Each One Teach One leren de leerlingen samen op basis van gelijkwaardigheid aan de hand van drie competenties:


Onze aanpak

Each One Teach One biedt een methode die aansluit bij de burgerschapsdoelen voor scholen in het voortgezet onderwijs. Binnen het project koppelen we scholen met zeer verschillende leerlingpopulaties aan elkaar. Per school zorgen twee docenten voor de aansturing en begeleiding. We werken volgens het ‘train-de-trainer’-principe. Dat wil zeggen dat docenten eerst zelf de opdrachten voltooien, daarop reflecteren en daarna leerlingen trainen in drie verschillende competenties.

EXPANDING PERPECTIVES