vErhAlen

Wat docenten vertellen:

Lamyae Abrou

''EOTO is heel waardevol. Leerlingen verbreden hun wereldbeeld. Als docent heb je daarnaast veel ruimte en vrijheid om je eigen werkwijze te ontwikkelen.

In de ontmoetingen tussen leerlingen zag ik iets bijzonders gebeuren. Leerlingen stelden zich kwetsbaar op en durfden steeds meer van zichzelf te laten zien. De aanvankelijke spanning maakte plaats voor vriendschap.

Voor de competentie persoonlijk leiderschap organiseerden leerlingen van X11 en Ithaka samen een talentenjacht. Iedereen bloeide op en pakte zijn rol: van decormaker tot artiest. Het was een smeltkroes van culturen: salsa, Nederlandse liedjes en Indiase dans. De leerlingen hebben zich onwijs ontwikkeld. Dat maakt me trots!''

Lees meer
Floor blikt terug op de competentie Persoonlijk Leiderschap

“In de lessen ging het over eigen kwaliteiten. Mooi om te zien hoe leerlingen dit van zichzelf maar ook van anderen kunnen benoemen!

In de bijeenkomsten met beide scholen hebben we morele dilemma’s uitgeplozen. Wat is nou de juiste keuze, en is die er eigenlijk wel? En welke factoren spelen er allemaal een rol? De leerlingen hebben laten zien dat ze goed naar elkaar kunnen luisteren en hun mening durven geven.

Ook hebben we samen een workshop ‘egodocument’ gevolgd. Hier stonden de kernkwaliteiten van de leerlingen centraal en mochten leerlingen fotograferen en foto’s bewerken tot een afbeelding die hun kernkwaliteit afbeeldt.

Als afsluiting van de competentie zijn we gaan klimmen in het klimbos. Je eigen grenzen opzoeken en er misschien wel overheen gaan, samenwerken, elkaar aanmoedigen…. Persoonlijk leiderschap én de EOTO-spirit ten top!''

Lees meer
Marrit Posthuma

“De sfeer bij EOTO is heel veilig. Leerlingen durven kwetsbaar te zijn en hun echte verhaal te delen. EOTO biedt een hele mooie voedingsbodem: doordat leerlingen aan de slag gaan met verschillende competenties leren ze, spelenderwijs, steeds meer over zichzelf, de ander en de wereld om hen heen. Ik realiseer me door het programma van EOTO alleen maar meer dat het belangrijk is om leerlingen met verschillende leefwerelden en achtergronden met elkaar in verbinding te brengen. Zo ontwikkelen leerlingen ze zich niet alleen op persoonlijk niveau, maar leren ze ook meer over de wereld. Schoolbreed is het veel moeilijker om leerlingen uit hun eigen 'bubbel' te trekken. Een project zoals EOTO is daarom van grote toegevoegde waarde.”

Lees meer
Erik J. Burgerhout (OVMZ)

"Ik heb het EOTO Project als uiterst waardevol en zinvol ervaren: hóe belangrijk is het dat leerlingen elkaars leefwerelden (beter) leren kennen en deze daardoor (beter) gaan begrijpen, met als duidelijke opbrengst wederzijds "understanding" voor elkaar: je "verstaat" elkaar letterlijk beter.

Zeer leuk en inspirerend was bijvoorbeeld om te zien hoe een leerling van het OVMZ eerst nog wat huiverig was om mee te doen aan EOTO en koudwatervrees had, maar uiteindelijk twee prachtige vriendschappen met leerlingen van andere scholen van NUOVO heeft overgehouden aan het meedoen. Moet je zien wat dat leerlingen oplevert!

En wát een mooie diepgang krijgt het project door de leerlingen te laten werken aan de drie competenties intercultureel burgerschap, communiceren en persoonlijk leiderschap.

Natuurlijk hopen we als coachende docenten die betrokken zijn bij het project dat nog meer mooie uitwisselingen zullen ontstaan, en dát is dan ook wat we nog meer hopen terug te zien van EOTO bij ons op het OVMZ: nóg veel meer mooie ontmoetingen tussen verschillende leerlingen en hun verschillende leefwerelden, want: die verschillen verrijken ons juist!

EOTO creëert saamhorigheid en gemeenschapszin!"


Lees meer
Denise Essing (Trajectum College & MPower)

"Binnen de scholen van NUOVO hebben we een enorme mix aan verschillende culturen. Ieder heeft zijn of haar eigen achtergrond en verhaal. Zo kunnen de leerlingen heel goed van elkaar leren! Bij EOTO staat leren van elkaar centraal. Wij hadden een mooie groep van verschillende scholen en hebben allerlei activiteiten gedaan om zo de leerlingen met elkaar in contact te brengen. Spelletjes, discussies, nadenken over culturen, koken, samen eten, een afsluitend festival en vooral, heel veel plezier hebben! De leerlingen van Trajectum College vonden het geweldig! Ik heb nu alweer zin om dit schooljaar onze leerlingen van elkaar te laten leren." 


Lees meer
Coen van Basten (Ithaka)

"We leven met elkaar op dezelfde wereld, in hetzelfde land, in dezelfde maatschappij. Daarom is het belangrijk dat leerlingen met verschillende culturele achtergronden elkaar beter leren kennen én begrijpen. EOTO stimuleert dat. Tijdens de wederzijdse schoolbezoeken ontmoeten de jongeren elkaar en zodra zij gaan samenwerken ontstaan er mooie gesprekken en nieuwe inzichten. Afghaanse meiden van onze school waren bijvoorbeeld aangenaam verrast dat Nederlandse gymnasiasten zo goed op de hoogte zijn van de vreselijke positie van vrouwen in Afghanistan. Hierdoor voelden onze leerlingen zich gezien en gesteund. Ik vind het heel interessant en inspirerend om hierbij aanwezig te zijn. Je ziet letterlijk verbinding ontstaan. Leerlingen gaan met elkaar aan de slag; praten, lachen, discussiëren, leggen elkaar dingen uit. EOTO zorgt echt voor meer begrip tussen jonge mensen."

Lees meer

Wat leerlingen vertellen:

"Ik heb heel veel verschillende dingen geleerd. Ik ben veel meer in contact gekomen met mensen met een andere achtergrond.” Bastiaan (USG)
"Praten vind ik niet meer eng. Iedereen is aardig en wil helpen en ik kreeg veel vragen over mijn cultuur, vooral over mijn Eritrese jurk en eten." Melat (ISK)
"Each One Teach One was really nice. You can find new friends, you can find a new point of view and it's really important for you as a person.” Alisa (Shkola)
"Bij Each One Teach One deden we juist heel veel verschillende dingen, die je ook aan het nadenken zetten over wat je zelf vindt of denkt.” Kian (USG)


"Ik heb veel over culturen geleerd, over vrijheid en hoe andere mensen met elkaar omgaan."


"Voor mij is het belangrijk omdat mensen uit verschillende groepen elkaar beter leren begrijpen."