Each oNe teAch One

Waar elk verhaal telt

WE moeten HET SAMEN DOEN!

In de samenleving zijn steeds meer bubbels. In Nederland wonen mensen met zeer verschillende culturele achtergronden. De stad en het platteland begrijpen elkaar steeds minder. Sommige mensen kijken niet verder dan hun eigen straat of wijk. En ga je online? Dan bepaalt het algoritme wat je in je tijdlijn ziet. Mensen uit verschillende leefwerelden komen elkaar minder snel tegen. Hierdoor is er minder begrip voor elkaar en zijn er meer spanningen. Dit probleem zie je al op schoolniveau terug. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen om elkaars leefwereld te leren begrijpen. Eeach One Teach One (EOTO) zorgt er daarom voor dat jongeren elkaars school en uiteindelijk elkaars wereld ontdekken. Dit leidt tot meer verbinding, onderling begrip en persoonlijke groei!

Embracing diversity fostering understanding

WAT DOEN WE BIJ EOTO?

Onze droom is dat Nederland een veilige en mooie plek is, waarin verschillende leefwerelden samenkomen en iedereen met elkaar in verbinding staat. Je kunt daar niet vroeg genoeg mee beginnen. We hebben daarom een uniek programma ontwikkeld voor scholen, waarmee leerlingen uit verschillende leefwerelden samen aan de slag gaan aan de hand van drie verschillende competenties: intercultureel burgerschap, communiceren en persoonlijk leiderschap. Zo leren de leerlingen zich verhouden tot zichzelf, de ander en de wereld om hen heen, zodat ze uitgroeien tot kritische en volwaardige burgers. Lees meer over ons aanbod.

SamenkoMen samEn lErEn sAmen leveN

De uitspraak ‘Each One Teach One’ bestaat in veel culturen en heeft als leidend principe: als je van elkaar leert sta je samen sterk. Het gaat over het stokje doorgeven aan de ander. Onze inspiratie hieruit: we proberen grote dromen te realiseren met kleine stappen. Door leerlingen van verschillende scholen aan elkaar te koppelen, ontdekken zij meer over zichzelf en hun eigen leefwereld, maar ook over de ander. We willen een zaadje planten bij leerlingen, dat misschien wel uitgroeit tot concrete actie voor een betere wereld. Lees hier de verschillende verhalen van leerlingen en docenten die meededen aan EOTO.

Even voorstellen...

Pascale Dings en Ayan Yusuf Boss leerden elkaar kennen toen zij een mentorkoppel werden bij Ithaka Internationale Schakelklassen, een school in Utrecht die anderstalige leerlingen begeleidt naar in hun groei naar een volwassen bestaan in hun nieuwe land. Het klikte gelijk tussen de twee, vooral vanuit een gezamenlijke missie om meer verbinding tussen mensen te creëren. Vandaar dat zij in 2021 het project Each One Teach One (EOTO) begonnen. Meer weten over EOTO? Neem contact op!